|

13 شهریور 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۱۵۰ (سی هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید .

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۶۹,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و هشتصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۶۹,۸۰۰ -۲,۷۰۰ -۰.۲۲ 11:25
۱,۲۷۲,۵۰۰ ۱۴,۳۰۰ ۱.۱۲ روز قبل
۱,۲۵۸,۲۰۰ -۱۲,۳۰۰ -۰.۹۸ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۹۷,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار) تومان معامله شد.

 

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۱۵۰ (سی هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

 

 

دلار در بازار متشکل امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۲۸,۴۰۰ (بیست و هشت هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۴۰۰ ۰ ۰ 11:25
۲۸,۴۰۰ -۱۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۲۸,۵۰۰ ۱۱۰ ۰.۳۸ ۳ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۴۴۱ (بیست و هشت هزار و چهارصد و چهل و یک) تومان معامله شد.

 

 

پوند، امروز به ۳۴,۶۹۴ (سی و چهار هزار و ششصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۶۹۴ ۲۵۳ ۰.۷۲ 11:20
۳۴,۴۴۱ -۷۶ -۰.۲۳ روز قبل
۳۴,۵۱۷ -۵۳۹ -۱.۵۷ ۳ روز پیش

 

 

قیمت سکه امامی به 14,005,000 (چهارده میلیون و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.52 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۰۰۵,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۰.۵۲ 11:25
۱۳,۹۳۱,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰ ۲.۰۳ روز قبل
۱۳,۶۴۸,۰۰۰ -۶۲,۰۰۰ -۰.۴۶ ۳ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۵ 11:26
۷,۹۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۷ روز قبل
۷,۹۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۳ ۳ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۰۵,۰۰۰ (سه میلیون و پنج هزار) تومان قیمت خورد.