|

9 شهریور 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۵ (یک هزار و هفتصد و بیست و پنج) دلار رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۵ (یک هزار و هفتصد و بیست و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۲۵ ۰.۳۰ ۰.۰۱ 09:00
۱,۷۲۵ -۱۴.۳۰ -۰.۸۳ روز قبل
۱,۷۳۹ -۰.۳۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۴ درصدی، از ۱,۲۶۸,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و هشت هزار و ششصد) تومان به ۱,۲۶۵,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۶۵,۶۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۴ 11:29
۱,۲۶۸,۶۰۰ ۶,۹۰۰ ۰.۵۴ روز قبل
۱,۲۶۱,۷۰۰ -۷,۱۰۰ -۰.۵۷ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۷۶,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

 

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۲۰ (سی هزار و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

 

 

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۲۸,۲۵۰ (بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۲۸,۳۹۰ (بیست و هشت هزار و سیصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۳۹۰ ۱۴۰ ۰.۴۹ 11:31
۲۸,۲۵۰ ۱۱۵ ۰.۴ روز قبل
۲۸,۱۳۵ ۱۵ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

 

در بازار امروز یورو در صرافی ملی نسبت به روز قبل ، با ۲۵ تومان کاهش، ۲۸,۵۳۲ (بیست و هشت هزار و پانصد و سی و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 13,646,000 (سیزده میلیون و ششصد و چهل و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.44 درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۶۴۶,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰ ۰.۴۴ 11:30
۱۳,۵۸۵,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۰.۸۹ روز قبل
۱۳,۷۰۵,۰۰۰ -۱۷۸,۰۰۰ -۱.۳ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۷,۹۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:31
۷,۹۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۳ روز قبل
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴,۹۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۳۵,۰۰۰ (سه میلیون و سی و پنج هزار) تومان قیمت خورد.