|

آغاز فروش بلیت اربعین از امروز، 7 شهریورماه

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به هیچ شرکت هواپیمایی اجازه نخواهیم داد خارج از نرخ تعیین شده شش میلیون تومانی بلیتی را به فروش برساند.

آغاز فروش بلیت اربعین از امروز، 7 شهریورماه

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز فروش بلیت اربعین از امروز بر اساس نرخ تعیین شده مصوب خبر داد.

به گزارش صدا و سیما، حسن خوشخو اظهار کرد: به هیچ شرکت هواپیمایی اجازه نخواهیم داد خارج از نرخ تعیین شده شش میلیون تومانی بلیتی را به فروش برساند.

وی درباره بلیت‌هایی که پیشتر و قبل از تغییر تاریخ پیش فروش بلیت‌های اربعین که خارج از نرخ تعیین شده فروخته شده‌اند نیز گفت: تا روز گذشته هر شرکت هواپیمایی بلیت‌های این مقطع زمانی را خارج از نرخ مصوب فروخته باشد ایرادی ندارد، اما از امروز، هیچ شرکت هواپیمایی حق ندارد خارج از نرخ تعیین شده بلیتی را به فروش برساند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: هیچ اجباری برای مشارکت شرکت‌های هواپیمایی در جابه‌جایی مسافران ایام اربعین با نرخ مصوب وجود نداشت، اما همه شرکت‌های هواپیمایی مایلند حتی با کمترین سود، در این امر مقدس مشارکت داشته باشند.

خوشخو با بیان اینکه ظرفیت حمل و نقل هوایی برای جابجایی مسافر محدود است تاکید کرد: از پنج میلیون مسافری که پیش بینی شده متقاضی سفر در ایام اربعین هستند، سهم جابه‌جایی و حمل و نقل هوایی حدود دو و نیم درصد است.

وی درباره کمبود عرضه بلیت در پروازهای داخلی در روزهای اخیر نیز گفت: ۸۰ درصد ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی به پروازهای داخلی و ۲۰ درصد آن‌ها به پروازهای خارجی تخصیص داده شده است، اما در روزهای پایانی فصل سفر، شاهد رشد تقاضا برای انجام سفرهای هوایی هستیم که ناوگان را با کمبود عرضه بلیت روبرو ساخته است.

گفتنی است طبق آمار، هر ماه حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در پروازهای داخلی و ۲۰۰ هزار نفر در پروازهای خارجی شرکت‌های ایرانی جابه‌جا می‌شوند.