|
کدخبر: 852187

10 مرداد 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۷۲۰ (سی و یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۱ (یک هزار و هفتصد و شصت و یک) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۱ -۵.۲۰ -۰.۳ 09:00
۱,۷۶۷ ۲.۵۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
۱,۷۶۴ ۱۲ ۰.۶۹ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۶۱,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و ششصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۱,۶۰۰ -۴,۷۰۰ -۰.۳۵ 11:28
۱,۳۶۶,۳۰۰ -۱۰,۴۰۰ -۰.۷۷ روز قبل
۱,۳۷۶,۷۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۰.۹۲ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۰۴,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و چهار هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۷۲۰ (سی و یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

 

 

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۷۲۹ (بیست و هفت هزار و هفتصد و بیست و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۲۹ ۲۶ ۰.۰۹ 11:23
۲۷,۷۰۳ ۱۶ ۰.۰۵ روز قبل
۲۷,۶۸۷ ۲۷ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۷۹۹ (بیست و هشت هزار و هفتصد و نود و نه ) تومان معامله شد.

 

 

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۷۱۰ (هشت هزار و هفتصد و ده ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 14,858,000 (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش 0.02 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۵۸,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۲ 11:29
۱۴,۸۵۴,۰۰۰ -۱۳۷,۰۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۱۴,۹۹۱,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ ۰.۸۲ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۲۳۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۳۰,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۰۵ 11:29
۸,۲۳۴,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۰.۲ روز قبل
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و بیست هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.