|
کدخبر: 851957

8 مرداد 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۶۸۷ (بیست و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۷ (یک هزار و هفتصد و شصت و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۷ ۲.۵۰ ۰.۱۴ 06:00
۱,۷۶۴ ۱۲ ۰.۶۹ روز قبل
۱,۷۵۲ ۳۲ ۱.۸ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۷۸,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۱.۰۱ 11:29
۱,۳۶۴,۰۰۰ ۸,۶۰۰ ۰.۶۳ ۲ روز پیش
۱,۳۵۵,۴۰۰ -۹۰۰.۰۰ -۰.۰۷ ۳ روز پیش

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۹۷۲,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۸۹۰ (سی و یک هزار و هشتصد و نود ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

 

 

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۶۸۷ (بیست و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۸۷ ۲۷ ۰.۰۹ 11:28
۲۷,۶۶۰ -۱۳.۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۲۷,۶۷۳ ۱۷ ۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۷۴۳ (بیست و هشت هزار و هفتصد و چهل و سه ) تومان معامله شد.

 

 

 

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۷۹۰ (هشت هزار و هفتصد و نود ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,026,000 (پانزده میلیون و بیست و شش هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.05 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۲۶,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰ ۱.۰۵ 11:29
۱۴,۸۶۸,۰۰۰ -۹,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۲۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ 11:30
۸,۲۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۳ ۲ روز پیش
۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.