|
کدخبر: 851081

28 تیر 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۰ (یک هزار و هفتصد و ده) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۰ (یک هزار و هفتصد و ده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۱۰ -۲.۰۰ -۰.۱۲ 09:00
۱,۷۱۲ ۳.۱۰ ۰.۱۸ روز قبل
۱,۷۰۹ ۴.۸۰ ۰.۲۸ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۳ درصدی، از ۱,۳۵۸,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد ) تومان به ۱,۳۵۴,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۴,۵۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۳۳ 11:21
۱,۳۵۸,۹۰۰ -۱۵,۴۰۰ -۱.۱۴ ۲ روز پیش
۱,۳۷۴,۳۰۰ -۹,۰۰۰ -۰.۶۶ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۸۶۳,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۷۴۲ (بیست و هفت هزار و هفتصد و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۴۲ -۲۸ -۰.۱۱ 11:22
۲۷,۷۷۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۲۷,۷۷۰ ۳.۰۰ ۰.۰۱ ۳ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۹۱۲ (بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,054,000 (پانزده میلیون و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.86 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۵۴,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۰.۸۶ 11:23
۱۴,۹۲۴,۰۰۰ -۱۴۷,۰۰۰ -۰.۹۹ ۲ روز پیش
۱۵,۰۷۱,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۰.۰۳ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۲۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶ 11:23
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۱ ۲ روز پیش
۸,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۱ ۳ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.