|
کدخبر: 850865

25 تیر 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۰۹ (یک هزار و هفتصد و نه) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۰۹ (یک هزار و هفتصد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۰۹ ۴.۸۰ ۰.۲۸ 06:00
۱,۷۰۴ -۲.۱۰ -۰.۱۳ روز قبل
۱,۷۰۶ -۳۲.۸۰ -۱.۹۳ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۱,۳۸۳,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و سه هزار و سیصد) تومان به ۱,۳۸۱,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۸۱,۵۰۰ -۱,۸۰۰ -۰.۱۴ 11:23
۱,۳۸۳,۳۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۲ ۲ روز پیش
۱,۳۸۹,۱۰۰ ۳,۴۰۰ ۰.۲۴ ۳ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۹۸۳,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۷۰ ۳.۰۰ ۰.۰۱ 11:24
۲۷,۷۶۷ ۱۲ ۰.۰۴ ۲ روز پیش
۲۷,۷۵۵ -۲۶.۰۰ -۰.۱ ۳ روز پیش

 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۹۱۴ (بیست و هشت هزار و نهصد و چهارده ) تومان معامله شد.

 

قیمت سکه امامی به 15,022,000 (پانزده میلیون و بیست و دو هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۲۲,۰۰۰ -۴۳,۰۰۰ -۰.۲۹ 11:27
۱۵,۰۶۵,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۰.۴۳ ۲ روز پیش
۱۴,۹۹۹,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۷ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۲۸۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۸۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲۵ 11:28
۸,۳۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۲ روز پیش
۸,۲۴۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.