|
کدخبر: 848283

21 خرداد 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۶۸۰ (بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۲ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۷۲ -۳.۳۰ -۰.۱۸ 06:00
۱,۸۷۶ ۲۸ ۱.۴۸ روز قبل
۱,۸۴۸ -۸.۹۰ -۰.۴۹ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۶۴ درصدی، از ۱,۴۴۵,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار) تومان به ۱,۴۸۴,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۸۴,۲۰۰ ۳۹,۲۰۰ ۲.۶۴ 11:29
۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۱۹ ۲ روز پیش
۱,۴۴۲,۲۰۰ -۸۰۰.۰۰ -۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۶۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۴۲۵,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

 

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۶۸۰ (بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۸۰ -۸۰ -۰.۳ 11:28
۲۶,۷۶۰ ۱۶۰ ۰.۵۹ ۲ روز پیش
۲۶,۶۰۰ ۱۷۵ ۰.۶۵ ۳ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۱.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۳۱۶ (بیست و هشت هزار و سیصد و شانزده ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,570,000 (پانزده میلیون و پانصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 4.04 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۷۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۴.۰۴ ۱۲:۲۳
۱۴,۹۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش
۱۴,۹۲۰,۰۰۰ -۱۸۰,۰۰۰ -۱.۲۱ ۳ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۵۲۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۲۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۶ 11:30
۸,۵۲۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۵ ۲ روز پیش
۸,۵۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۰۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۵۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۴۸,۰۰۰ (سه میلیون و چهل و هشت هزار) تومان قیمت خورد.