|
کدخبر: 847574

10 خرداد 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۲ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و دو) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۲ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۲ -۴.۸۰ -۰.۲۶ 09:00
۱,۸۵۷ ۲.۵۰ ۰.۱۳ روز قبل
۱,۸۵۴ ۱.۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۱,۴۱۸,۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هجده هزار و نهصد ) تومان به ۱,۴۲۲,۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۲,۸۰۰ ۳,۹۰۰ ۰.۲۷ 11:19
۱,۴۱۸,۹۰۰ ۱۶,۹۰۰ ۱.۱۹ روز قبل
۱,۴۰۲,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۰.۸۸ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۱۶۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۸۳۲ (بیست و پنج هزار و هشتصد و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۸۳۲ ۲۲ ۰.۰۸ 11:29
۲۵,۸۱۰ ۲.۰۰ ۰ روز قبل
۲۵,۸۰۸ ۱۱ ۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۱۸۶ (بیست و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,005,000 (پانزده میلیون و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.39 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۰۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۳۹ 11:21
۱۴,۹۴۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۰.۵۶ روز قبل
۱۴,۸۶۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۳۴ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۳۷۰,۰۰۰ (هشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۳۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۳۶ 11:34
۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۳.۰۳ روز قبل
۸,۱۴۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۸۵ ۲ روز پیش

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

 

 

 
  • گزارشی از رابطه میان رشد تورم با رشد سرقت که ضرورت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب برای مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را دوچندان می‌کند