|
کدخبر: 846733

31 اردیبهشت 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۷ (یک هزار و هشتصد و چهل و هفت) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۷ (یک هزار و هشتصد و چهل و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۷ ۵.۹۰ ۰.۳۱ 06:00
۱,۸۴۱ -۱.۸۰ -۰.۱ روز قبل
۱,۸۴۳ ۲۲ ۱.۱۷ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۵۶,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۶,۳۰۰ -۷۰۰ -۰.۰۶ 11:32
۱,۳۵۷,۰۰۰ ۳,۴۰۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش
۱,۳۵۳,۶۰۰ -۱۰,۱۰۰ -۰.۷۵ ۳ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۸۷۵,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۵۰۹ (بیست و پنج هزار و پانصد و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۰۹ -۰.۰۲ 11:32
۲۵,۵۱۳ -۰.۰۱ ۲ روز پیش
۲۵,۵۱۴ ۱۶ ۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

 

در بازار امروز یورو در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۵ تومان افزایش، ۲۸,۱۸۳ (بیست و هشت هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 14,245,000 (چهارده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.43 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۲۴۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۱.۴۳ 11:32
۱۴,۰۴۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۷۱ ۲ روز پیش
۱۳,۹۴۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۴۴ ۳ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۷,۸۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۸۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۳ 11:33
۷,۸۴۵,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰ -۰.۴۵ ۳ روز پیش
۷,۸۸۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۲ ۴ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۰۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴,۹۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و دو هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۸۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار) تومان قیمت خورد.