|
کدخبر: 845721

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز، 19 اردیبهشت 1401 + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۶ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و شش) دلار رسید.

قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز افزایش یافت.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۶ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و شش) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۷۶ -۷.۴۰ -۰.۴ 09:00
۱,۸۸۳ -۵.۱۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش
۱,۸۸۸ ۱۳ ۰.۶۶ ۳ روز پیش

 

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰ تومان افزایش، ۱,۳۱۱,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۱,۸۰۰ ۱,۲۰۰ ۰.۰۹ 11:24
۱,۳۱۰,۶۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۳ روز قبل
۱,۳۱۳,۶۰۰ ۷,۴۰۰ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۸۸,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی، از ۲۵,۵۳۱ (بیست و پنج هزار و پانصد و سی و یک ) تومان به ۲۵,۵۷۱ (بیست و پنج هزار و پانصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۷۱ ۴۰ ۰.۱۵ 11:23
۲۵,۵۳۱ -۴۸ -۰.۱۹ روز قبل
۲۵,۵۷۹ -۰.۰۱ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۹۰ (سی هزار و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۰۹۰ ۱۴۸ ۰.۴۹ 11:20
۲۹,۹۴۲ -۷۴ -۰.۲۵ روز قبل
۳۰,۰۱۶ ۳۶۹ ۱.۲۲ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۳۵,۰۱۰ (سی و پنج هزار و ده ) تومان به ۳۵,۱۸۳ (سی و پنج هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۱۸۳ ۱۷۳ ۰.۴۹ 11:20
۳۵,۰۱۰ -۸۶ -۰.۲۵ روز قبل
۳۵,۰۹۶ ۴.۰۰ ۰.۰۱ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۸۵۰ (هفت هزار و هشتصد و پنجاه) تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۰۸۱ (بیست و دو هزار و هشتاد و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی به 13,395,000 (سیزده میلیون و سیصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش 0.37 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۷ 11:22
۱۳,۳۴۵,۰۰۰ -۸۵,۰۰۰ -۰.۶۴ روز قبل
۱۳,۴۳۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۰.۷ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۷,۴۱۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۴۱۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۰.۸۷ 11:24
۷,۳۴۵,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰ -۰.۶۲ روز قبل
۷,۳۹۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱.۲۸ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۴۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و دو هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۶۵۵,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار) تومان قیمت خورد.