|
کدخبر: 845083

8 اردیبهشت 1401؛

قیمت طلا، دلار و انواع سکه در بازار + جدول

نیم سکه، امروز به ۷,۲۳۳,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و سی و سه هزار) تومان رسید.

عمده قیمت ها امروز در بازار روند نزولی را تجربه کردند.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۸۵ -۲.۶۰ -۰.۱۴ 12:00
۱,۸۸۸ -۱۴.۰۰ -۰.۷۵ روز قبل
۱,۹۰۲ ۷.۸۰ ۰.۴۱ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۵۱ درصدی، از ۱,۲۹۵,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و نهصد ) تومان به ۱,۲۸۹,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۹,۴۰۰ -۶,۵۰۰ -۰.۵۱ 11:24
۱,۲۹۵,۹۰۰ ۸,۶۰۰ ۰.۶۶ روز قبل
۱,۲۸۷,۳۰۰ ۸,۱۰۰ ۰.۶۲ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۸۹,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلاردر بازار آزاد، امروز به ۲۷,۹۳۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۲۹۷ (بیست و پنج هزار و دویست و نود و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۹۷ ۶۴ ۰.۲۵ 11:21
۲۵,۲۳۳ ۵۳ ۰.۲۱ روز قبل
۲۵,۱۸۰ -۵۹ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

یورو در صرافی ملی، امروز به ۲۸,۶۵۱ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۹۰ (هفت هزار و ششصد و نود ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی به 13,160,000 (سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۶۰,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰ -۰.۳۵ 11:23
۱۳,۲۰۵,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱۳,۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱.۰۹ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۷,۲۳۳,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و سی و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۳۳,۰۰۰ -۱۲,۰۰۰ -۰.۱۷ 11:25
۷,۲۴۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱.۲۴ روز قبل
۷,۱۵۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۱۸۵,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۵۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و هشت هزار) تومان قیمت خورد.