|
نویسنده: رضا فتوح

رییس دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم در بین موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان

رییس دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: در طرح ملی حفظ قرآن کریم موسسات فرهنگی قرآن و عترت دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی عضو سامانه حمد می توانند شرکت کنند.

اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم در بین موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان ،علی حاج زکی، در خصوص طرح سراسری تربیت چهل هزار حافظ قرآن کریم گفت : مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) به عنوان یکی از استراتژی های نظام و مطالبات جدی خود در حوزه فرهنگ، تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم را از مسوولان و دلسوزان فرهنگی و قرآنی کشور مطالبه نمودند لذا معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری قرارگاه شهید آوینی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها طرح سراسری تربیت چهل هزار حافظ قرآن کریم به پاس آرمان چهل هزار شهید والامقام کشور را از ابتدای تیرماه تا پایان سال 1403 طراحی کرده است.

رییس دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در خصوص نحوه ثبت نام و زمان اجرای طرح افزود : در این طرح موسسات فرهنگی قرآن و عترت دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی عضو سامانه حمد می توانند شرکت کنند.

 وی تصریح کرد:پس از ثبت نام موسسه در سامانه حمد و تایید کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، موسسه می تواند قرآن آموزان حافظ را در سامانه حمد ثبت نام کند و کلاس بندی قرآن آموزان را انجام دهد و همچنین در روش دوم قرآن آموزان میتوانند در سامانه حمد خودشان موسسه را انتخاب و در طرح شرکت کنند وقرآن آموزانی که قبلا در آزمون های رشته حفظ معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا آزمون های تخصصی و عمومی سازمان تبلیغات اسلامی قبول شده اند صرفا می توانند در جزءهایی که قبلا گواهی نامه نگرفته اند شرکت کنند.

 حاجی زکی در خصوص نحوه برگزاری کلاس ها گفت : امکان برگزاری طرح توسط موسسات در دو نوع حضوری و غیرحضوری با رعایت شرایط و ضوابط میسر خواهد بود. حداقل زمان هر جلسه 1 ساعت و حداکثر 3 ساعت ولازم است حداکثر تعداد روز در هفته برای تشکیل کلاس سه روز باشد

وی خاطر نشان کرد: بدیهی است برگزاری حداقل ده جلسه حضوری در موسسات واجد شرایط برای حفظ یک جزء قرآن کریم و قبولی در آزمون سامانه حمد از الزامات این طرح برای جذب اعتبار می باشدو تشکیل کلاس های غیر حضوری با درخواست موسسه و تایید ستاد اجرایی انجام خواهد شد و بر اساس سابقه ی فعالیت و میزان همکاری با طرح، هر موسسه دارای سهمیه مشخصی برای تشکیل و برگزاری کلاس های غیرحضوری در طرح خواهد بود.

رییس دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در خصوص نحوه حمایت از موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان و قرآن آموزان گفت : طرح از اعتبارات ردیف تقویت بنیه فرهنگی( شهید آوینی) می باشد و به ازای هر نفر قبولی در آزمون های طرح به موسسه و قرآن آموز بصورت جداگانه پرداخت انجام خواهد شد و در صورت عدم قبولی قرآن آموز، وی حداکثر در 4 نوبت می تواند به صورت آنلاین با فاصله زمانی یک هفته از آزمون قبلی در این آزمون ها شرکت کند.

حاجی زکی در خصوص نام گذاری طرح به چهل هزار شهید والا مقام افزود : در مسیر حفظ قرآن کریم که مسیری نورانی برای حافظ است با همراهی یک دوست معنوی، گرم تر و نورانی تر می شود وبعد از ثبت حضور در اولین جلسه در کلاس توسط مربی در سامانه حمد، نام یکی از شهدای والا مقام استان به صورت تصادفی به هر قرآن آموز اختصاص داده می شود تا از ابتدا تا پایان حفظ قرآن کریم، این مسیر با ارتباط معنوی بین قرآن آموز و این شهیدعزیز هموارتر و پربرکت تر شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها