|
نویسنده: فاطمه شفیعی

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

اثر خشکی زاینده‌رود به کل کشور تسری پیدا می‌کند/ ضرورت نگاه دولت به آب اصفهان در بودجه ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جریان آب در زاینده رود بسیار مهم است و اثرات آن به کل کشور تسری پیدا می‌کند بنابراین در بودجه سال آینده باید به این حوزه توجه جدی داشت.

اثر خشکی زاینده‌رود به کل کشور تسری پیدا می‌کند/ ضرورت نگاه دولت به آب اصفهان در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش شبکه شرق نمایندگی اصفهان، عباس حاج‌رسولی‌ها با اشاره به همزمانی بررسی بودجه کشور و بودجه شهرداری اظهار کرد: در حوزه آب باید توجه خاصی به اصفهان داشت و در بودجه کشور نیز باید به آن توجه شود.  

وی افزود: تولید و بهره وری که به وسیله آب در فلات مرکزی رقم می‌خورد با نگاه ویژه به حوزه آب و زاینده‌رود محقق می‌شود. 

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از محیط زیست نیز نباید غافل شد زیرا به علت خشکی زاینده‌رود اثرات جبران ناپذیری به آن وارد می‌شود. بنابراین جریان آب در زاینده رود بسیار مهم است و اثرات آن به کل کشور تسری پیدا می‌کند. 

وی با تاکید بر تلاش نمایندگان اصفهان در مجلس برای پیگیری موضوع آب در بودجه ۱۴۰۲ کشور، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به نظرات رهبر معظم انقلاب که در سال ۱۳۸۰ در اصفهان مطرح کردند توجه داشته باشند. 

حاج‌رسولی‌ها با اشاره به لزوم نگاه به حمل و نقل عمومی در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری گفت: مترو باید در اولویت باشد، هزینه لازم از نقاط مختلف تامین شود تا هرچه سریع‌تر خط دو آماده و احداث خط سه شروع شود.