|
نویسنده: رضا فتوح

مهدی چمران در نشست مشترک شهرداران کلان‌شهرها و روسای شوراهای اسلامی مراکز استا‌ن‌ها:

شوراهای اسلامی ظرفیتی برای امیدآفرینی در شهرها

نشست مشترک شهرداران کلان‌شهرها و روسای شوراهای اسلامی مراکز استا‌ن‌ها به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.

شوراهای اسلامی ظرفیتی برای امیدآفرینی در شهرها

این رویداد با حضور معاون وزیر کشور، استاندار اصفهان، شهرداران کلان‌شهرهای ایران، روسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور و دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرها با دو موضوع بررسی برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس مجمع مشورتی روسای شوراهای شهر مراکز استان‌ها در اصفهان گفت: یکی از مسائل مهمی که بر اهمیت شوراها و شهرداری‌ها می‌افزاید، موضوع امید و امیدآفرینی است زیرا شوراها که نماینده‌های مردم هستند و از میان خود مردم برای اداره شهر تلاش می‌کنند، بهترین ظرفیت برای ایجاد امید در شهرها هستند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، مهدی چمران در نشست مشترک شهرداران کلان‌شهرها و روسای شوراهای اسلامی مراکز استا‌ن‌ها در هتل عباسی در اصفهان گفت: چهارمین نشستی است که از زمان تشکیل مجمع مشورتی شوراها به صورت مشترک برگزار شده و هدف آن طرح و بررسی موضوعات و مسائل مشترک، بررسی راه‌حل‌ها و رساندن آن به مرحله عمل است.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که بر اهمیت شوراها و شهرداری‌ها می‌افزاید، موضوع امید و امیدآفرینی است زیرا شوراها که نماینده‌های مردم هستند و از میان خود مردم برای اداره شهر تلاش می‌کنند، بهترین ظرفیت برای ایجاد امید در شهرها هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: با شروع فعالیت شوراها مردم وارد عرصه حل مشکلات شهرها شدند و فشار از روی دوش شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برداشته شد.

وی افزود: شوراها در طول سالیان اخیر با همه مشکلات قانونی و مسائلی که در قانون هنوز هم مبهم و مورد اختلاف است، وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده‌اند و شهرها را اداره کرده اند، اگرچه هنوز هم مشکلاتی هست و همچنان احصاء می‌شود.

چمران خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان مردم می‌تواند امیدآفرینی به همراه داشته باشد؛ چنانکه موضوع امید در این ایام در کلمات مقام معظم رهبری هم موج می‌زند و در سخنرانی ایشان با مردم اصفهان هم به عنوان بحثی مهم مطرح شد.

وی گفت: طرح ملی مسکن جز با حضور فعال شهرداری‌ها و شوراهای شهر عملی نیست و شوراها بر اساس قانون اساسی در همه شئون شهر مسئول هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: زمانی که درباره قانون شوراها با شورای نگهبان بحث داشتیم، آنها تأکید داشتند که وظیفه شوراها نظارت و فعالیت در همه امور و شئون شهرها است، اگرچه قانون در خصوص چگونگی این نظارت و فعالیت سکوت کرده و مبهم است.

چمران گفت: امید است که با پیوستگی شوراها و شهرداری‌ها که تاکنون کمتر از آنچه که باید، بوده است، تصویب قوانین مفید برای ارتقا و حل مسائل شهری میسر شود.