|

برنامه

سه‌شنبه 31 فروردین نیروهوایی عراق - تراکتور 19:30 پرسپولیس - گوا 21:30 فولاد - النصر عربستان 22:30 چلسی - برایتون 23:30 بایرن‌مونیخ - بایرلوکوزن 23:00