|

تصویری متفاوت از توییتر فارسی در گفت‌وگو با «محمد رهبری»، تحیل‌گر شبکه‌های اجتماعی

بخش پنجم: توئیت‌های پولی، شایعات شبکه‌‌ای و انتخابات

توییتر یکی از شش شبکه اجتماعی اصلی در دنیاست و بیش از ۵۵۰ میلیون نفر در آن عضو هستند. استفاده سیاسی از شبکه‌های اجتماعی به صاحبان قدرت و دولت‌ها این امکان را داده تا از این ابزار برای زورگویی و کنترل استفاده کنند، قاعده‌ای که توییتر فارسی هم از آن مبرا نیست.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق

بخش پنجم این گفتگو را ببینید:

به خاطر ماهیت توییتر گاهی اوقات تخریب کردن، از تبلیغ کردن آسانتر است. برای همین بسیاری از گروه‌ها یا جریان‌های سیاسی برای تخریب رقیب خود، ممکن است هزینه کنند، توییت طراحی کرده و از فردی بخواهند توییت بزند. یا او را استخدام کنند تا ماهانه برای مثال ۱۰ توییت برایشان بزند.