|

تصویری متفاوت از توییتر فارسی در گفت‌وگو با «محمد رهبری»، تحیل‌گر شبکه‌های اجتماعی

بخش سوم: دسته بندی توییتر فارسی| از انقلابی تا برانداز

توییتر یکی از شش شبکه اجتماعی اصلی در دنیاست و بیش از ۵۵۰ میلیون نفر در آن عضو هستند. استفاده سیاسی از شبکه‌های اجتماعی به صاحبان قدرت و دولت‌ها این امکان را داده تا از این ابزار برای زورگویی و کنترل استفاده کنند، قاعده‌ای که توییتر فارسی هم از آن مبرا نیست.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق

«وقتی گراف‌های توییتر را استخراج می‌کنیم .دسته بندی توییتر کاملا مشخص می‌شود. گروه‌های که به صورت سازماندهی شده کار می‌کنند روی ریتوییت تمرکز دارند، چراکه ریتوییت به ترند شدن، یک هشتگ کمک می‌کند.»

« گروهی در داخل هستند که به صورت سازماندهی شده کار می‌کنند. گروهی هم در خارج معروف به براندازها به صورت سازماندهی شده کار می‌کنند. »