|

تصویری متفاوت از توییتر فارسی در گفت‌وگو با «محمد رهبری»، تحیل‌گر شبکه‌های اجتماعی

بخش اول: توییتر( شبکه ایکس) چطور به رادیکالیسم منجر می شود؟

توییتر یکی از شش شبکه اجتماعی اصلی در دنیاست و بیش از ۵۵۰ میلیون نفر در آن عضو هستند. استفاده سیاسی از شبکه‌های اجتماعی به صاحبان قدرت و دولت‌ها این امکان را داده تا از این ابزار برای زورگویی و کنترل استفاده کنند، قاعده‌ای که توییتر فارسی هم از آن مبرا نیست. محمد رهبری یکی از کسانی است که با دیدی متفاوت و انتقادی به توییتر فارسی نگاه می‌کند.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق

«به طور کلی من نگاه انتقادی به شبکه اجتماعی دارم. همه در مورد جنبه‌های مثبت شبکه های اجتماعی گفتند، من معتقدم که این جنبه های مثبت آشکار است.»

«بر اساس داده های ما، قطبیت سیاسی در توئیتر به مرور از سال ۱۳۹۶ به این سو افزایش پیدا کرده و همین قطب بندی سیاسی در توئیتر بی اعتمادی و کاهش رواداری را تشدید کرده و به نوعی رادیکالیسم ایجاد کرده است.»