|

گفت‌وگوی احمد غلامی با «حسین واله» و «حسین هوشمند» درباره کتاب «نظریه سیاسی در اسلام»-بخش چهارم؛

راه‌های ورود به دموکراسی

در بخش چهارم گفت‌وگو با «حسین واله» و «حسین هوشمند» درباره کتاب «نظریه سیاسی در اسلام» آمده است: «بزرگ‌ترین چالشی که مسلمان‌ها در نسبت بین اسلام و حقوق بشر، اسلام و عدالت، اسلام و اخلاقیات سیاسی مدرنیته دارند، بحث حاکمیت مطلق خداوند است.»

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

در این گفت‌وگو با «حسین واله» و «حسین هوشمند» درباره کتاب «نظریه سیاسی در اسلام» به راه‌های ورود به دموکراسی و مشروعیت قدرت سیاسی پرداخته شده است: «الزمیع در مورد مشروعیت قدرت سیاسی سه جریان را از هم تفکیک می‌کند: جریان بنیادگرای مذهبی رادیکال، جریان مقاصدی که طیف کثیری از متفکران را در برمی‌گیرد، و جریان سوم که ولایت فقیه می‌نامد. جریان اول از حاکمیت مطلق خداوند صحبت می‌کند. جریان دوم قائل است به اینکه قدرت از آن امت اسلام است. جریان سوم می‌گوید قدرت متعلق به امام معصوم یا نایب و ولی‌فقیه است. تمام متفکران دینی قائل‌اند که قدرت مطلقه از آن خداوند است و ادعای قدرت مطلقه در زمین شرک است.»

«بزرگ‌ترین چالشی که مسلمان‌ها در نسبت بین اسلام و حقوق بشر، اسلام و عدالت، اسلام و اخلاقیات سیاسی مدرنیته دارند، بحث حاکمیت مطلق خداوند است. دو تفسیر متفاوت از این وجود دارد: تفسیری که می‌گویند حاکمیت مطلق خداوند…