|

گفت‌وگوی احمد غلامی با «عادل مشایخی» -بخش سوم؛

تفاوت دو مسئول بودن در چیست؟

عادل مشایخی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفت: «دو شکل از مسئولیت در «فلسفه چیست» دلوز وجود دارد؛ یکی مسئول چیزی بودن و دیگری در برابر چیزی مسئول بودن. مسئول چیزی بودن رابطه سوژه و ابژه است.»

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

عادل مشایخی گفت: «من مسئول کسی، چیزی، مملکتی، مردمی هستم که خودش منفعل است و من باید به‌ جای آن عمل کنم. مسئولیت کسی یا چیزی را بر عهده گرفتن. یک‌جور نگاه فرادست و فرودست یا سوژه و ابژه در آن هست.»

عادل مشایخی در گفتگو‌ با «شبکه شرق» گفت: «دو شکل از مسئولیت در «فلسفه چیست» دلوز وجود دارد؛ یکی مسئول چیزی بودن و دیگری در برابر چیزی مسئول بودن. مسئول چیزی بودن رابطه سوژه و ابژه است. من مسئول کسی، چیزی، مملکتی، مردمی هستم که خودش منفعل است و من باید به‌ جای آن عمل کنم. مسئولیت کسی یا چیزی را بر عهده گرفتن. یک‌جور نگاه فرادست و فرودست یا سوژه و ابژه در آن هست.

دلوز و گواتری می‌گویند هستی‌شناسی صورت و ماده از عرصه سیاست می‌آید. به یک معنا متافیزیک حاکمیت است. یک‌جور ماشین انتزاعی یا به تعبیری شکلی از مناسبات قدرت، ‌ریشه این مفهوم ماده و صورت است.

این…