|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با تقی آزاد ارمکی درباره سیاست و جامعه-بخش آخر؛

روشنفکری نباید خودش را با نظام سیاسی درگیر کند

از دید جامعه شناس ایرانی، تصمیم روشنفکری ایرانی، صبر است. او همچنین به روشنفکری توصیه می‌کند از ایجاد درگیری و تعارض با نظام سیاسی خودداری کند.

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس ایرانی می‌گوید که روشنفکری ایران، باید تصمیم خود را به جامعه اعلام کند. از دید او، تصمیم روشنفکری ایرانی، صبر است. او همچنین به روشنفکری توصیه می‌کند از ایجاد درگیری و تعارض با نظام سیاسی خودداری کند.