|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با تقی آزاد ارمکی درباره سیاست و جامعه-بخش پنجم؛

باید به سراغ احزابی برویم که بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی دارند، نه سیاسی

جامعه‌شناس ایرانی تاکید می‌کند که در ایران باید به سراغ احزابی برویم که جان مایه اجتماعی و فرهنگی داشته باشند نه سیاسی.

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس ایرانی می‌گوید احزاب ایرانی به دلیل آنکه بنیان‌های ایدئولوژیک دارند، شرایط تغییر در آنان وجود ندارد و به همین دلیل هم امکان انحطاط‌شان بیشتر است. او تاکید می‌کند که در ایران باید به سراغ احزابی برویم که جان مایه اجتماعی و فرهنگی داشته باشند نه سیاسی.