|

شیرجه کودکان شادگان در آب‌های آلوده

گزارش ویدیویی پیش‌رو، به بحران آلودگی آب «تالاب شادگان»، نزاع اهالی روستاهای شادگان بر سر ماهیگیری با شوک برقی و خطر ماهی مهاجم تیلاپیا برای ماهیان بومی می‌پردازد.​از گرمای داغ خوزستان به خنکی آب این تالاب پناه می‌برند اما از واقعیت بی‌خبرند. سرخوشانه شیرجه می‌زنند و کودکانه می‌خندند اما نمی‌دانند؛ آب شادگان آلوده است. آلوده به سموم، فلزات سنگین، پساب و فاضلاب.

درباره بزرگ‌ترین تالاب ایران حرف می‌زنم؛ تالابی که سال‌هاست با زه‌آب شور صنعت نیشکر و پساب فولاد آبگیری می‌شود.  

سلامت اهالی اینجا در خطر است؛ اهالی روستای «سراخیه». روستایی پاگرفته در قلب «تالاب »شادگان. خانه‌ها روی آب بنا شده، پنجره‌ها رو  به تالاب باز می‌شود. هر خانه دست‌کم یک قایق دارد؛ قایق‌هایی که در حاشیه روستا پهلو می‌گیرند.

گزارش ویدیویی پیش‌رو، به بحران آلودگی آب «تالاب شادگان»، نزاع اهالی روستاهای شادگان بر سر ماهیگیری با شوک برقی و خطر ماهی مهاجم تیلاپیا برای ماهیان بومی می‌پردازد.