|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با تقی آزاد ارمکی درباره سیاست و جامعه-بخش دوم؛

جامعه ایرانی، کنشِ مدنیِ تقویت خود را انتخاب کرده است

تقی آزادارمکی می‌گوید جامعه تلاشی برای حرکت رادیکان و انقلابی و ایجاد تعارض با نظام سیاسی نمی‌کند بلکه می‌کوشد خود را تقویت کند.

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق

تفی آزاد ارمکی، جامعه شناس ایرانی معتقد است که جامعه ایران از پس شرط و شروهای خود با جریان‌ها و نظام سیاسی، این روزها تقویت خود را به عنوان یک کنش مدنی انتخاب کرده است.