|

رضا لاری پور، سخنگوی نظام پزشکی در گفت و گو با «شبکه شرق»-بخش اول:

افزایش ۲۰۰ درصدی مهاجرت پزشکان بعد از کرونا

لاری پور: رشد مهاجرت پزشکان در حوزه دندانپزشکی، داروسازی، مامایی و پیراپزشکی عددی بین ۳ تا ۱۰ برابر است و نشان دهنده این که حجم بالایی از جامعه پزشکی تمایل زیادی به رفتن از ایران دارند.

ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

رضا لاری پور: در گذشته بیشترین میزان مهاجرت مخصوص پزشکان عمومی بود اما در سال های اخیر، بیشترین آمار مختص پزشکان متخصص و فوق تخصص است. رشد مهاجرت پزشکان در حوزه دندانپزشکی، داروسازی، مامایی و پیراپزشکی عددی بین ۳ تا ۱۰ برابر است و نشان دهنده این که حجم بالایی از جامعه پزشکی تمایل زیادی به رفتن از ایران دارند.