|

گفت‌وگوی احمد غلامی با فرهنگ رجایی به مناسبت انتشار کتاب «حضور و بازیگری در امر سیاسی»-بخش اول؛

ستون اصلی ایران است

در قانون اساسی آمده که دولت ایران است و این دولت جمهوری و مسلمان است. مجبورید جوری این‌ها را با هم روزآمد کنید که باهم کار کنند. الان چهل سال است به‌جای اینکه اسلامیت و جمهوریت با هم به یک تعریف مشترکی برسند، پشت به هم کرده و با هم قهر هستند و همین وضع عجیب‌وغریب به وجود آمده است.

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

فرهنگ رجایی: وقتی ایرانیان تصمیم گرفتند آیین جدید را دین خودشان کند و با آن بازیگری کنند که جالب‌ترین مصداق بازیگری‌اش در عصر صفوی بود، مجبور شدند این را در خودتعریفی فردی و جمعی جا بدهند. این‌طور نیست که بخواهیم یا نخواهیم، پدران ما این آیین را پذیرفته‌اند و یک روز هم ممکن است تصمیم بگیرید که این آیین را نمی‌خواهید.