|

گفت‌وگوی احمد غلامی با فرهنگ رجایی به مناسبت انتشار کتاب «حضور و بازیگری در امر سیاسی»

انسان‌ورزی و سیاست

فرهنگ رجایی: برای بازیگر شدن هم اول باید آدم‌های باحضوری داشته باشید، البته به این معنی نیست که صد درصد جامعه باحضور باشد. ۵۱ درصد افراد جامعه باید برای خودشان حضور قائل باشند، چون آن ۵۱ درصد قاعده بازی را می‌ریزند. کشور ما الان آدم‌های باحضور دارد، اما متأسفانه به ۵۱ نمی‌رسد و به همین دلیل قاعده بازی را آن‌ها نمی‌نویسند.

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

فرهنگ رجایی: «انسان‌ورزی، حضور و بازیگری» و بعد سازوکار تحقق آن‌ها که «حضور و ادب، اسلوب و آداب، و ساحت و عرصه» است مقولاتی انسانی‌اند و شرق و غرب و یا ملیت و فرهنگ با محتوای آن ربطی ندارد. «قانون عقل انسان‌ورزی زمان، مکان، و فرهنگ، و دین و ایدئولوژی»بردار نیست. برای نمونه، آقای چارلز تیلور انسانِ به‌شدت باحضوری است و دوست من است. هیچ آدمی‌زاده‌ای از عرفان خالی نیست، فقط شرطش فهم و تحویل گرفتن آن است. پیام کتاب این است که حکمت وجودی انسان بر روی زمین انسان‌ورزی است.