|

مقصود فراستخواه در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق» تاکید کرد- بخش ششم؛

من هم زمانی ناامید می شوم

فراستخواه: امیدی که گاهی تجربه می‌کنم، تجربه‌های فرار است؛ یعنی دائم از دستم فرار می‌کنند و دوباره سعی می‌کنم برای بودنم معنایی پیدا کنم.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق هدی هاشمی دبیر تحریریه شبکه شرق

فراستخواه: «ایران یک جامعه در حال ظهور و یک امر پدیداری است، اما اصلا جامعه خوبی نیست. جامعه ما یک جامعه در رنج است. امیدی که گاهی تجربه می‌کنم، تجربه‌های فرار است؛ یعنی دائم از دستم فرار می‌کنند و دوباره سعی می‌کنم برای بودنم معنایی پیدا کنم. »