|

مقصود فراستخواه در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق» تاکید کرد - بخش سوم؛

امید را در معنای زندگی جست‌وجو کنیم

مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس: «در جامعه ما واقعا ناامیدی است و اگر به پیرامون خود نگاه کنید، تصور می‌کنید واقعیتی که می بینید، ناامیدی است. اگر امید را در ایران این گونه دنبال کنید، به ناامیدی می‌رسید. واقعا هم همین طور است. در محیط های علمی و آکادمیک این ناامیدی را در بین همکاران هیئت علمی هم می بینم که بخشی از آنها مهاجرت می کنند.اما جامعه ایرانی در عمل امیدوار است.»

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق هدی هاشمی دبیر تحریریه شبکه شرق