|

نتایج جستجو :

  • دوباره از شیراز خبرهای ناخوشی می‌رسد، اینکه گویا از یک طرف بر «بافت قدیمی و تاریخی شهر» نام جعلی «بافت فرسوده»…

  • ‌وقتی یکی از معاونان وزارت ارشاد از هنرمندان دعوت کرد که پا پیش بگذارند و کنسرت بدهند، اغلب مخاطبان عکس‌العمل نشان…