|

نتایج جستجو :

  • دیجیتالی‌شدن و بحران دموکراسی، موضوع کتاب «اینفوکراسی» بیونگ‌چول هان شامل پنج جستار است که عناوین آنها از این قرارند:…