|

نتایج جستجو :

  • حدود سه ماه تا آغاز عملیات حج باقی مانده، اما هنوز هزینه نهایی حج قطعی نشده است و بسیاری از مشمولان با توجه به بالا…

  • وزیر حج عربستان گفت هاست: «افزایش هزینه حج برای افزایش خدمات به زائران است و ما در نظر داریم سال‌های آینده، تعداد حجاج…