|

نتایج جستجو :

  • نمی‌دانم صدای غرش هواپیماهای جنگی و صدای انفجار بمب‌‌های آنها و سپس خلأ حاصل از انفجار بر دستگاه شنوایی کودکان و زنان…