|

نتایج جستجو :

  • افزایش ۳۵.۳‌درصدی حداقل دستمزد و ۲۲‌درصدی مزد سایر سطوح بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای‌ عالی کار به تصویب رسید.…