|

نتایج جستجو :

  • شعر، ادبیات داستانی و نمایشی و تئاتر لهستان در چند دهه از قرن بیستم چهره‌های مهمی به جهان معرفی کرد که هریک تأثیری…

  • از اسلاومیر مروژک، نویسنده لهستانی، در سال‌های مختلف ترجمه‌های زیادی به فارسی صورت گرفته و به همین خاطر او نویسنده…