|

نتایج جستجو :

  • «می‌خواستید نخرید و بروید شکایت کنید»؛ این یکی از اظهارنظرهایی است که این روزها درباره مال‌باختگان کوروش‌کمپانی می‌شود…