|

نتایج جستجو :

  • بن‌بست در مذاکرات قاهره و خروج طرفین مذاکره از مصر، حمله گسترده اسرائیل به رفح را محتمل‌تر از هر زمان کرده است.…