|

نتایج جستجو :

  • با نماینده روس در ایران بیش از یک ساعت و در فضایی آرام گفت‌وگو کردیم. کار خوب جلو رفت و بحث‌ها هر‌چند گاهی تند‌و‌تیز…