|

نتایج جستجو :

  • چند بار این گفت‌وگوها را شنیده‌ایم؟ چند بار خودمان راوی خبرهای این‌چنینی بوده‌ایم؟ چقدر از کنکاش در حریم شخصی افراد…

  • اگر فروپاشی ساختمان متروپل را حاصل پدیده‌ای اجتماعی و نه صرفا فنی و مهندسی بدانیم، مطالعه ابعاد انسانی و اجتماعی آن…