|

نتایج جستجو :

  • در این گزارش، فیواستارهای توئیتر فارسی در زمستان ۱۴۰۰ و کاربرانی که توئیت‌های‌شان فیواستار شده مطالعه شده است.