|

نتایج جستجو :

  • در بخش نخست این یادداشت، که شنبه ۲۹ امردادماه در رویه‌ آخر روزنامه‌ منتشر شد، به «پنج کاستی در کارِ فرهنگستان» اشاره…

  • سخنی درباره‌ ضرورت وجود فرهنگستان زبان فارسی، پاسداری از این زبان، آفرینش برابرنهاد کلمه‌های جدید خارجی و محوریت‌داشتن…