|

نتایج جستجو :

  • راه‌ها و تأسیسات وابسته به آنها، به‌ویژه رباط‌ها و کاروانسراها، همواره نقش مهمی در شکوفایی فرهنگ‌ها بر عهده داشته‌اند.

  • کنکور ورودی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ آخر همین هفته آغاز می‌شود. مجموعا یک‌ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۴۹ نفر در پنج رشته کنکور…

  • ‌فیگور آقای کیارستمی و جنس شاعرانگی‌ای که داشتند همیشه برای ما در هاله‌ای از رازآلودی بوده و هست. او همیشه در قله‌ای…

  • آنت، جان شیفته‌ای است که در جامعه به‌شدت مردسالار، به‌شدت ضد زن، روح زخمی‌اش را به تجلی عشق می‌برد، انسان و آزاد زندگی…

  • کتاب «عناصر کلی فلسفه حق یا خطوط کلی حقوق طبیعی و علوم دولتی» اثر اصلی هگل در فلسفه سیاسی و مهم‌ترین متن فلسه حقوق و…

  • او آن قدر خودش را متفاوت نشان داد که فریب کارهایش را خوردم و او را مرد آرزوهایم تصور می کردم در حالی که گرگی در لباس…