|

نتایج جستجو :

  • رهبر کره شمالی سال نوی میلادی را با خط و نشان برای غرب و دستور برای «توسعه زرادخانه تسلیحاتی» این کشور آغاز کرد. «کیم…