|

نتایج جستجو :

  • احتمالا این جمله «ناپلئون بناپارت» جهان‌گشا و امپراتور فرانسوی را شنیده‌اید که وقتی از او پرسیدند چه چیزی است که از آن…

  • نزدیک صد نفرند، در ابتدای جوانی هستند؛ اما نگران. هر‌کدام از شهری آمده‌اند و قرارشان مسجد الرحمن تهران. ترجیح‌شان این…

  • با ابلاغ ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از…

  • رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این که فعلا جایگزینی برای پذیرش داوطلبان در رشته‌های پر متقاضی نظیر رشته‌های…