|

نتایج جستجو :

  • افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال ایجاد جبهه دیگری در جنگ اسرائیل و حماس، وزیر خارجه آمریکا را بر آن داشت تا برای…