|

نتایج جستجو :

  • آنتونی بلینکن و محمد بن‌سلمان درباره جلوگیری از گسترش بیشتر درگیر» و نیاز فوری به کاهش تنش‌های منطقه رایزنی کردند.