|

نتایج جستجو :

  • چرک‌مردگی، رقیق و ماندنی روی پوست صورت و دست‌های مرتضی جا انداخته است و او در حیاط دارد با تک‌تک درزهای گونی‌اش ور…