|

نتایج جستجو :

  • اشغالگران آمریکایی در ادامه غارت منابع نفتی مناطق تحت اشغال در سوریه، ۵۵ تانکر نفت را به پایگاه خود در عراق منتقل کردند.