|

نتایج جستجو :

  • در آغاز سال نو برای تحقق شعار سال بر ضرورت سهیم‌شدن مردم در تولید تأکید شد. بی‌تردید رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی…

  • قصدم این بود که آخرین یادداشت امسالم بهاریه‌ای باشد در پیشواز سال نو و در آن رنگی از امید باشد که ما محکومان به امیدیم…

  • از در دفتر که وارد می‌شود، حدودا ۵۰، ۶۰ساله به نظر می‌رسد و از خطوط عمیق پیشانی و پینه‌های دستانش معلوم است تا اینجای…